Ved KVH tilbyr vi studiespesialisering. Studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse og åpner dørene til mange yrker.

Dette er valget for deg som ønsker å satse videre på utdanning ved høyskole eller universitet etter videregående, i Norge eller utlandet. Studiespesialisering består av fellesfag og programfag.

 

Fagvalg på VG1 2019/20:

Fellesfag:

Engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk (matematikk T eller matematikk P), kroppsøving, norsk, fremmedspråk og kristendomskunnskap.

Valg:

I tillegg til fellesfagene må du velge mellom følgende fag:

Matematikk  T eller Matematikk P

Spansk 2 eller Tysk 2. Dersom du har behov for andre språkvalg så ta kontakt med skolen.

 

Fagvalg på VG2 for skoleåret 2019/20:

Fellesfag:

Norsk, historie, fremmedspråk (spansk 1, spansk 2 eller tysk 2), kroppsøving, matematikk, og kristendomskunnskap.

Programfag:

Kjemi 1, matematikk R1, biologi, fysikk, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, internasjonal engelsk, markedsføring, entreprenørskap og bedriftsutvikling.

 

Fagvalg på VG3 for skoleåret 2019/20:

Fellesfag:

Norsk, historie, kroppsøving, religion og etikk.

Programfag:

Kjemi, biologi, fysikk, engelsk, sosialkunnskap, psykologi, markedsføring, entreprenørskap og bedriftsutvikling.

 

Skolen tar forbehold om at programfag (på VG2 og VG3) settes i gang på bakgrunn av antall søkere. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

 

Alle elever på KVH (VG1, VG2 og VG3) har faget Vår kristne kulturarv. Det er 1 time pr uke fordelt på en daglig skolesamling.

Du finner KVH på www.vilbli.no