Søk hos oss!

Skoleåret 2018/2019

Søknad skjer med elektronisk søknadsskjema.
Søknadsskjemaet er nå åpent og det er mulig å søke for skoleåret 2018/19. I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet må du sette opp KVH som ett av valgene i VIGO.

Ettersending av karakterer

For søkere til VG1:

Karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) lastes opp i søknadsskjemaet eller  ettersendes pr post eller e-post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

For søkere til VG2:

Karakterutskrift fra 1 termin i VG1 lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes pr post eller e-post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

For søkere til VG3:

Karakterutskrift fra 1. termin i VG2 lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes pr post eller e-post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for første opptak er 1. mars 2018. Søknader som sendes inn etter søknadsfristen behandles fortløpende. Se forøvrig skolens inntaksreglement.

Søknadsfrist for søkere på særskilt grunnlag er 1. februar 2018. Se skolens inntaksreglement for mer info.

Bruk vanlig søknadsskjema, last opp vedlegg eller send vedlegg pr post eller e-post.

Melding om inntak

Svar vil bli meddelt søkere så snart inntaket er gjort.

Skolepenger

For skoleåret 2017/2018 er skolepengene kr 18 000 per år. Dette inkluderer skolemateriell, Macbook Air (leies for samme sum som eleven får i utstyrsstipend) og studietur.

Skolepengene betales månedlig med 1800 kr i måneden i 10 måneder. Et opptaksgebyr på 1000 kr ved bekreftelse av skoleplassen. Opptaksgebyret står som depositum og kommer til utbetaling ved skoleslutt. Første ordinære betaling er 1. august.

Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.