Skoleskyss

Du har rett på gratis skoleskyss om du bor utenfor Ungdomsbillett-sonen og har lenger enn seks kilometer skolevei. Dersom du har denne retten må du selv søke om skoleskyss hos Kolumbus.

Om du bor innenfor Ungdomsbillett-sonen kan du kjøpe Kolumbus sin ungdomsbillett. Den gjelder for 30 dager om gangen, og er for deg mellom 15 og 22 år.

Er du elev fra Hordaland kan du ta kontakt med oss for å få hjelp til skoleskyss.