Ledige stillinger

Kristen videregående skole Haugalandet (KVH) startet opp høsten 2016 med utdanningsprogram for studiespesialisering.  Skoleåret 2019/2020 vil også tilby VG1 Helse og oppvekstfag og VG1 Bygg- og anleggsteknikk.  Skolen er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi holder i dag til i leide lokaler på Norheim, men flytter sommer 2019 inn i nytt skolebygg på Norheim. 

Vi trenger fra høsten 2019 lærere som vil være med på å bygge opp våre nye skoletilbud. Som ansatt på KVH vil du få være med på et pionérarbeid. Du får være med på et lag som skal utvikle og prege den nye skolen, og du får være med på å bygge opp en ny skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier. 

  • Lærere Helse og oppvekstfag

  • Lærere Bygg- og anleggsteknikk

Vi ønsker lærere som

  •  er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring.

  • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet. 

  • har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.

  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål. 

  • delta i det sosialpedagogiske arbeidet.  

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Friskoleloven § 4-­3

For spørsmål eller informasjon, kontakt Leif Kåre Kolnes, på telefon 932 81 455

Søknad, CV og referanser sendes på mail til undervisningsleder@kvh.vgs.no