Vg1 Helse- og oppvekstfag

Er du opptatt av å kunne gjøre en viktig forskjell i mennesker sitt liv er dette utdanningsprogrammet for deg. På KVH har vi fokus på at du skal få et godt faglig grunnlag og samtidig få god praktisk erfaring i faget.  

På KVH tilbyr vi VG1 Helse- og oppvekstfagmed mulighet til å gå videre på VG2 Barne og ungdomsarbeider eller VG2 Helsefagarbeider.

Etter fullført VG2 kan du søke om læreplass.

VG2 Helsefagarbeider

Norge trenger i årene som kommer mange dyktige helsefagarbeidere i helse- og omsorgsektoren. Fagutdanning vil gi deg kompetanse til å kunne jobbe med dette. I møte med pasienter, pårørende og brukere vil det være viktig å ha kunnskap til egne og andres kulturer, verdisyn, menneskeverd og holdninger.

Etter fullført VG2 kan du søke om læreplass.

VG2 Barne- og ungdomsarbeider

Liker du å jobbe med barn og unge bør du søke VG2 barne-  og ungdomsarbeider på KVH. Fagene bygger på VG1 helse og oppvekstfag, men har fokus rettet mot arbeid med barn og unge. I møte med barn og ungdom vil du bli utfordret på egne ferdigheter og holdninger. Du kan jobbe som fagarbeider i barnehage, skole, skolefritidsordning, menigheter og organisasjoner.

Etter fullført VG2 kan du søke om læreplass.