Studiespesialisering

Studiespesialisering hos oss er ditt springbrett til fremtiden.

Satser du på høyere utdanning i utlandet eller en spesiell karriere? Vi hjelper deg med rådgivning og med å skape nettverk med aktører fra arbeidsliv og næringsliv.