Støtte skolen

Vil du støtte KVH?spania_kvh-tysdag-16

Vi trenger hjelp til å gjøre skolen kjent, og vi trenger forbønn og gaver!

Fortelle

Vil du fortelle noen om skolen? Eller invitere oss, slik at vi kan fortelle flere om KVH? Vi vil gjerne besøke skoler, menigheter, bedehus og andre for å fortelle om KVH. Ta kontakt, så kommer vi gjerne!

 

Be

Vil du be for KVH og gjerne også ta med skolen som bønneemne i bibelgrupper, foreninger og møter?

 

Gi

Selv om skolen får statsstøtte, er det store utgifter ved etablering som ikke blir dekket. Derfor ber vi frimodig om gaver til skolen.

Gaver kan betales til kontonummer 3000.30.92824

Du kan også laste ned giro som du kan bruke når du betaler.