Stilling ledig

Kristen videregående skole Haugalandet (KVH) startet opp høsten 2016 med utdanningsprogram for studiespesialisering.  Kommende skoleår har vi tilbud på Vg1, VG2 og VG3. Skolen er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi holder i dag til i leide lokaler på Norheim. Vi regner med å starte byggingen av vårt nytt skolebygg våren 2018.

Vi søker etter lærere (ca 300 %)

Ulike stillingsstørrelser vil være aktuelle avhengig av søkerens fagkombinasjon og kompetanse. Skolen legger opp til utvidelse med Vg3 i 2018, noe som medfører utvidet fagspekter og stillingsbehov. Vi trenger fra høsten 2018 lærere med fagkompetanse i naturfag, matematikk, kjemi, fysikk, tysk, spansk, norsk, engelsk, geografi, samfunnsfag, sosialkunnskap, psykologi, rettslære og kroppsøving.

Som ansatt på KVH vil du få være med på et pionérarbeid. Du får være med på et lag som skal utvikle og prege den nye skolen, og du får være med på å bygge opp en ny skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier.

Vi ønsker lærere som

  • er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring og samhandling.
  • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet.
  • har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.
  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
  • deltar i det sosialpedagogiske arbeidet.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Friskoleloven § 4-­3.

For spørsmål eller informasjon, kontakt rektor Leif Kåre Kolnes, på mob 932 81 455

Søknad, CV og referanser sendes på mail til rektor@kvh.vgs.no evt per post til rektor, KVH, Norevegen 7, 5542 Karmsund.

Søknadsfrist 31.01.