Stilling ledig

Vi søker etter: Lærere

Ulike stillingsstørrelser vil være aktuelle avhengig av søkerens fagkombinasjon og kompetanse. Skolen legger opp til utvidelse med Vg3 i 2018, noe som medfører utvidet fagspekter og stillingsbehov. Vi trenger fra høsten 2017 lærere med fagkompetanse i matematikk, geografi, tysk, historie, rettslære og kroppsøving.

Som ansatt på KVH vil du få være med på et pionerarbeid. Du får være med på et lag som skal utvikle og prege den nye skolen, og du får være med på å bygge opp en ny skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier.

Vi ønsker lærere som:

  • er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring og samhandling.
  • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet.
  • har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.
  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
  • ta del i sosialpedagogiske oppgaver og det kristne arbeidet.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Friskoleloven § 4-­3.

For spørsmål eller informasjon, kontakt rektor Leif Kåre Kolnes, på mob 932 81 455

Søknad, CV og referanser sendes på mail til rektor@kvh.vgs.no evt. per post til Rektor, KVH, Norevegen 7, 5542 Karmsund.

Søknadsfrist 19. mai