Søke om skoleplass

Skoleåret 2018/19

Det er fremdeles mulig å søke skoleplass hos oss. Etter 1. april er det løpende opptak. Søknadskjema finner du i linken under. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

Søknadsskjema finner du ved å klikke her 

Ettersending av karakterer

For søkere til VG1:

Karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) lastes opp i søknadsskjemaet eller  ettersendes pr post eller e-post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

For søkere til VG2:

Karakterutskrift fra 1 termin i VG1 lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes pr post eller e-post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

For søkere til VG3:

Karakterutskrift fra 1. termin i VG2 lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes pr post eller e-post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for første opptak er 1. mars 2018. Søknader som sendes inn etter søknadsfristen behandles fortløpende. Se forøvrig inntaksreglementet.

Søknadsfrist for søkere på særskilt grunnlag er 1. februar 2018. Se skolens inntaksreglement for mer info.

Bruk vanlig søknadsskjema, last opp vedlegg eller send vedlegg pr post eller e-post.

Melding om inntak

Svar vil bli meddelt søkere så snart inntaket er gjort. Etter 1.4 er det løpende opptak og søkere blir kontaktet fortløpende.

 

Skolepenger

For skoleåret 2018/2019 er skolepengene kr 18 000 per år. Dette inkluderer skolemateriell, Macbook Air (leies for samme sum som eleven får i utstyrsstipend) og studietur.

Skolepengene betales månedlig med 1800 kr i måneden i 10 måneder. KVH har også ett opptaksgebyr på kr 1000,- som betales når du bekrefter skoleplassen. Opptaksgebyret står som depositum og kommer til utbetaling ved skoleslutt. Første ordinære betaling er 1. august.

Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.