Hvorfor velge KVH

En skole der hver elev er et midtpunkt

Ved KVH er vi opptatt av at nettopp du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en liten skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale. Vi følger opp hver enkelt elev og samarbeider tett med hjemmet når det er nødvendig.

Studiespesialisering hos oss er ditt springbrett til fremtiden. Satser du på høyere utdanning i utlandet eller en spesiell karriere? Vi hjelper deg med rådgivning og med å skape nettverk med aktører fra arbeidsliv og næringsliv.

En skole med mening

KVH er basert på et kristent verdigrunnlag. Undervisningen bygger på en kristen virkelighetsforståelse, og vi har et eget kristendomsfag. Alle er velkommen til skolen uansett livssyn. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Ved KVH er vi tilstede og tar ansvar for oss selv og våre omgivelser. Vi oppfordrer våre elever og lærere til kritisk deltakelse i samfunnsdebatten basert på respekt for menneskerettigheter, likeverd og ytringsfrihet.

En skole med et unikt miljø

KVH er en liten videregående skole, her kjenner alle hverandre. Hos oss blir elevene sett og hørt av lærere og ledelse. Fordi vi synes at klassemiljø og samhold er viktig reiser vi i begynnelsen av skoleåret på klassetur for å bli bedre kjent med hverandre.

Ved KVH vil vi at du skal være med å forme skolens hverdag og identitet gjennom elevråd og eleveforeninger. Skoleavis, debattklubb, innsamlingsaksjoner eller revy – her er det bare fantasien som setter grensene.

En moderne skole

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring, derfor tilbyr vi flotte lokaler. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste!

Velkommen til KVH – en moderne skole med mening og et unikt miljø der hver elev er et midtpunkt!