Fagtilbud

img_2303

 

Ved KVH tilbyr vi studiespesialisering. Studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse og åpner dørene til mange yrker.

Dette er valget for deg som ønsker å satse videre på utdanning ved høyskole eller universitet etter videregående, i Norge eller utlandet. Studiespesialisering består av fellesfag og programfag.

 

Fagvalg på VG1:

Fellesfag:

Engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk (matematikk T eller matematikk P), kroppsøving, norsk, fremmedspråk og kristendomskunnskap.

I tillegg til fellesfagene må du velge mellom følgende fag:

Matematikk  T eller Matematikk P

Spansk 1, Spansk 2 eller Tysk 2

 

Fagvalg på VG2 for skoleåret 2017/18:

Fellesfag:

Norsk, historie, fremmedspråk (spansk 1, spansk 2 eller tysk 2), kroppsøving, matematikk (R1 eller P), og kristendomskunnskap.

 

I tillegg til fellesfagene kan du velge mellom følgende programfag:

Kjemi 1 (fysikk tilbys på VG3)

Sosiologi og sosialantropologi

Internasjonal engelsk

Rettslære

Markedsføring og ledelse 1

Samfunnsøkonomi 1

Økonomistyring

Bilde (Kommunikasjon og medie)

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang på bakgrunn av antall søkere. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål

 

Du finner KVH på ww.vilbli.no

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/kristen-videregaende-skole-haugalandet-as/adr/842428/?adr=842428