Fagtilbud

Ved KVH tilbyr vi studiespesialisering. Studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse og åpner dørene til mange yrker.

Dette er valget for deg som ønsker å satse videre på utdanning ved høyskole eller universitet etter videregående, i Norge eller utlandet. Studiespesialisering består av fellesfag og programfag.

 

Fagvalg på VG1 2018/19:

Fellesfag:

Engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk (matematikk T eller matematikk P), kroppsøving, norsk, fremmedspråk og kristendomskunnskap.

I tillegg til fellesfagene må du velge mellom følgende fag:

Matematikk  T eller Matematikk P

Spansk 1, Spansk 2, Spansk 1+2+3 eller Tysk 2

 

Fagvalg på VG2 for skoleåret 2018/19:

Fellesfag:

Norsk, historie, fremmedspråk (spansk 1, spansk 2 eller tysk 2), kroppsøving, matematikk, og kristendomskunnskap.

Programfag:

Kjemi 1 (fysikk og biologi tilbys på VG3), matematikk R1, sosiologi og sosialantropologi, internasjonal engelsk, rettslære, markedsføring og ledelse 1, samfunnsøkonomi 1, økonomistyring

Fagvalg på VG3 for skoleåret 2018/19:

Fellesfag:

Norsk, historie, kroppsøving, religion og etikk.

Programfag:

Samfunnsfaglig engelsk, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter.

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang på bakgrunn av antall søkere. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål

 

Alle elever på KVH (VG1, VG2 og VG3) har faget Vår kristne kulturarv. Det er 1 time pr uke fordelt på en daglig skolesamling.

Du finner KVH på www.vilbli.no

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/kristen-videregaende-skole-haugalandet-as/adr/842428/?adr=842428