En skole med mening


KVH er basert på et kristent verdigrunnlag.

Undervisningen bygger på en kristen virkelighetsforståelse, og vi har et eget kristendomsfag. Alle er velkommen til skolen uansett livssyn. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt.

På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Ved KVH er vi tilstede og tar ansvar for oss selv og vår e omgivelser. Vi oppfordrer våre elever og lærere til kritisk deltakelse i samfunnsdebatten basert på respekt for menneskerettigheter, likeverd og ytringsfrihet.